Pakketten

Export to CSV
Search for software products

21 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
1BSure Go2Sure 1BSure is de generieke risicomanagement- en complianceoplossing van Go2Sure. Met 1BSure kunt u op locatie zonder internetverbinding inspecties uitvoeren.
Bluebeam Revu Bluebeam Revu levert technologie voor het maken, bewerken, markeren van en samenwerken aan PDF-bestanden voor uw ontwerp- en bouwworkflows
BowTieXP CGE Risk Management Solutions BowTieXP is de meest gebruikte risico assessment software tool, die is gebaseerd op de bowtie methode. Met deze tool kunt u gemakkelijk bowtie diagrammen maken, wat helpt bij de risicobeoordeling.
BRIS BRIS BRIS maakt en onderhoudt software voor het raadplegen, interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.
BRIS toezicht BRIS BRIS Toezicht zit vol handige functies waarmee u inspecties eenduidig, snel en gedegen onderbouwt.
BRISwarenhuis BRIS Vind snel uw weg in de bouwregelgeving met BRISwarenhuis. Deze interactieve, online bibliotheek toont de verbanden tussen de aangestuurde normen, relevante publicaties en bouwregelgeving.
Crash Recovery System (CRS) Moditech Rescue Solutions BV Operationele informatievoorziening incl navigatie
DigiMak Respond B.V. De Digitale Multidisciplinaire Activiteiten Kalender ondersteunt gemeenten en de veiligheidsregio's in het evenementen vergunningverleningstraject.
EFFECTS TNO EFFECTS is geavanceerde software die gebruikt wordt bij het uitvoeren van veiligheidsstudies binnen met name de (petro-)chemische industrie.
FileLinx FileLinx FileLinx is een business applicatie platform dat jou helpt om grip te krijgen op ongestructureerde en gefragmenteerde data binnen je organisatie. De kracht van onze software zit 'm in eenvoudi
FirstWatch Roxit De Cebes Suite van Roxit is al twee decennia hofleverancier van software voor veiligheidsregio’s en bevat o.a.
Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) Carthago ICT Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en (bijna) ongevallenregistratiesysteem.
GHOR4ALL GGD GHOR Nederland GHOR4ALL laat zien hoe het is gesteld met de continuïteit van zorginstelling.
Kaleidos Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw Viewer en database gevaarlijke stoffen
LiveEvents LiveOP Portaal voor gemeenten voor het aanmelden van evenementen
RadDecay Grove Software RadDecay® is an interactive program for displaying radioactive decay information for any of the radionuclides in the libraries
Risico Analyse Monitor (RAM) web applicatie Dolphin Solutions De Risico Analyse Monitor, verder genoemd RAM, is software ter ondersteuning van het risicogericht werken.
RSA RSA Risicobeheersing
SAFETI-NL Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden
Safety Safety Risicobeheersing
SOPHIA SOPHIA Risicobeheersing