Pakketten

Export to CSV
Search for software products

24 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Acuut Zorgportaal Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
BRIS toezicht BRIS BRIS Toezicht zit vol handige functies waarmee u inspecties eenduidig, snel en gedegen onderbouwt.
BRISbrando BRIS Bereken met BRISbrando op betrouwbare wijze de weerstand tegen brandoverslag.
BRIStoets BRIS BRIStoets is een applicatie die ondersteunt bij het beoordelen of bouwplannen voldoen aan het Bouwbesluit.
BRISwarenhuis BRIS Vind snel uw weg in de bouwregelgeving met BRISwarenhuis. Deze interactieve, online bibliotheek toont de verbanden tussen de aangestuurde normen, relevante publicaties en bouwregelgeving.
Client Registratie Systeem CRS Xsites Een webapplicatie voor zorg en dienstverlenende organisaties. Cliënten registreren en volgen met eigentijdse gebruiksvriendelijke software. De opzet van het CRS voldoet aan de bestaande behoefte
Corsa BCT Het Corsa platform van BCT is een zeer divers platform en vormt de basis voor diverse BCT oplossingen. U kunt het Corsa platform zien als het digitale geheugen voor uw organisatie.
FileLinx FileLinx FileLinx is een business applicatie platform dat jou helpt om grip te krijgen op ongestructureerde en gefragmenteerde data binnen je organisatie. De kracht van onze software zit 'm in eenvoudi
FirstWatch Roxit De Cebes Suite van Roxit is al twee decennia hofleverancier van software voor veiligheidsregio’s en bevat o.a.
Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) Ministerie van Justitie en Veiligheid GCOS is sinds enige jaren in gebruik bij de Veiligheidshuizen en binnen de justitiële jeugdketen. Deze ketenpartners hebben te maken met complexe probleemcasussen.
Green Valley Zaaksysteem Green Valley Hoding B.V. Zaaksysteem voor generiek gebruik en voor risicobeheersing.
GripPoint Evenementen Slagman.com Is uw veiligheidsregio op zoek naar een evenementenkalender die een oplossing biedt voor het centraal beheren van evenementen in uw regio?
InProces (alle pakketten) Roxit Alle InProces pakketten van Roxit: bestuur, connect, KCS, Meldingen, Portaal, Vergaderingen, WIJZER, Zaken. (Op termijn deze pakketten los opvoeren, wanneer ze los gebruikt worden).
JOIN Decos JOIN is een oplossing voor digitaal werken, zodat u veel efficiënter kunt samenwerken met uw collega´s. JOIN is een zaak- en documentmanagementsysteem.
Kidos Gino Software Kidos is een ketendossier dat verder strekt dan alleen de JGZ. Risicosignalering, doorverwijzing en monitoring maakt Kidos een totaaloplossing voor het jeugddomein.
Liber BCT Zaaksysteem
maatwerk applicatie risicobeheersing Sansa Maatwerkapplicatie voor risicobeheersing om mee te plannen; toetsers meenemen om vanuit de tablet de toets te verifiëren; koppeling met toezicht en advies (bouwtoezicht etc.) Het is een soort checklis
Machtigingenportaal VECOZO B.V. Digitaal machtigingen aanvragen en verwerken voor medisch specialistische zorg, kaakchirurgie en mondzorg.
MensCentraal Lost Lemon Samen met u bedenken we hoe u informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken en kunt samenwerken met uw (keten)partners.
PowerBrowser Genetics PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdi
ReGuard Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) Om alle gegevens rondom stralingsbescherming eenvoudig en efficiënt beheersen, en de status van meldingen of vergunningen proactief te beheren biedt NRG haar klanten ReGuard, hét digitale kernenergiew
Sharepoint Microsoft SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaa
SinglePoint-for-All Split~Vision SinglePoint-for-All is een integraal informatie platform voor al uw informatie en projecten. Het is gebaseerd op een slim samenstel van portalen en componenten.
Squit 20/20 Suite (Omgevingsdossier) Roxit Het omgevingsdossier is een onderdeel van het zaaksysteem/ de WPA (Werkprocesapplicatie).