Pakketten

Export to CSV
Search for software products

21 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
1BSure Go2Sure 1BSure is de generieke risicomanagement- en complianceoplossing van Go2Sure. Met 1BSure kunt u op locatie zonder internetverbinding inspecties uitvoeren.
BowTieXP CGE Risk Management Solutions BowTieXP is de meest gebruikte risico assessment software tool, die is gebaseerd op de bowtie methode. Met deze tool kunt u gemakkelijk bowtie diagrammen maken, wat helpt bij de risicobeoordeling.
BRIS BRIS BRIS maakt en onderhoudt software voor het raadplegen, interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving.
Corsa BCT Het Corsa platform van BCT is een zeer divers platform en vormt de basis voor diverse BCT oplossingen. U kunt het Corsa platform zien als het digitale geheugen voor uw organisatie.
DigiMak Respond B.V. De Digitale Multidisciplinaire Activiteiten Kalender ondersteunt gemeenten en de veiligheidsregio's in het evenementen vergunningverleningstraject.
EFFECTS TNO EFFECTS is geavanceerde software die gebruikt wordt bij het uitvoeren van veiligheidsstudies binnen met name de (petro-)chemische industrie.
FileLinx FileLinx FileLinx is een business applicatie platform dat jou helpt om grip te krijgen op ongestructureerde en gefragmenteerde data binnen je organisatie. De kracht van onze software zit 'm in eenvoudi
FirstWatch Roxit De Cebes Suite van Roxit is al twee decennia hofleverancier van software voor veiligheidsregio’s en bevat o.a.
Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) Carthago ICT Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en (bijna) ongevallenregistratiesysteem.
GHOR4ALL GGD GHOR Nederland GHOR4ALL laat zien hoe het is gesteld met de continuïteit van zorginstelling.
Kaleidos Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw Viewer en database gevaarlijke stoffen
LiveEvents LiveOP Portaal voor gemeenten voor het aanmelden van evenementen
MixLab Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw MixLab is een softwaretoepassing die de indeling en het etiket bepaalt van een mengsel op basis van de samenstelling en dit zowel voor vaste, vloeibare en gasvormige producten als voor spuitbussen.
RadDecay Grove Software RadDecay® is an interactive program for displaying radioactive decay information for any of the radionuclides in the libraries
ReGuard Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) Om alle gegevens rondom stralingsbescherming eenvoudig en efficiënt beheersen, en de status van meldingen of vergunningen proactief te beheren biedt NRG haar klanten ReGuard, hét digitale kernenergiew
Risico Analyse Monitor (RAM) web applicatie Dolphin Solutions De Risico Analyse Monitor, verder genoemd RAM, is software ter ondersteuning van het risicogericht werken.
RSA RSA Risicobeheersing
Safety Safety Risicobeheersing
Sharepoint Microsoft SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaa
SOPHIA SOPHIA Risicobeheersing
Visual Accident Perimeter Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw Visual Accident Perimeter, of kortweg VAP, is een tool door BIG ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken van de spreiding bij het vrijkomen van een stof tijdens een incident. In de tool zijn t