Pakketten

Export to CSV
Search for software products

45 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
ALOHA Software United States Environmental Protection Agency (EPA) ALOHA is an acronym for Areal Locations of Hazardous Atmospheres. ALOHA is the hazard modeling software program for the CAMEO software suite, which is used widely to plan for and respond to chemica
BICS Pro TBTA Actuele gegevens bieden u als bedrijfshulpverlener (bhv’er) houvast. Voor adequate hulpverlening bent u zelfs afhankelijk van de volledigheid en betrouwbaarheid van alle informatie die voorhanden is.
Briefing App VRIJsselland Vedebo.net
C2000 C2000 C2000 is een gesloten (privé) communicatienetwerk en bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten (communicatie hulpverlening)
CARE Safety CT CARE maakt uw regionaal dekkingsplan operationeel. Het monnikenwerk bij het opstellen van gemeentelijke en regionale dekkingsplannen is niet langer nodig.
CCS-M CCS-M Crisismanagement
CityGIS (deze op den duur verwijderen: kies het juiste pakket onder deze leverancier) CityGIS B.V. Meldkamer GIS-systeem (CPA, Politie en Brandweer) CityGIS ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een breed scala aan IT-oplossingen voor de Openbare Orde en Veiligheid (OOV).
Control, Alarm and Respond to Emergencies (CARE) Respond B.V. CARE staat voor Control, Alarm and Respond to Emergencies. En is speciaal ontwikkeld naar de behoeften van ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Crash Recovery System (CRS) Moditech Rescue Solutions BV Operationele informatievoorziening incl navigatie
Crisisutrecht.nl Crisisutrecht.nl VRU portaal voor risico- en crisisinformatie.
DCU Level Up B.V. Operationele informatievoorziening incl navigatie.
Digitale Bereikbaarheidskaart DBK Digitale Bereikbaarheidskaart DBK Operationele informatievoorziening incl navigatie
FireDash FireDash B.V. De mobiele data terminal is al jaren een belangrijk hulpmiddel voor de brandweerman en inmiddels niet meer weg te denken.
Garmin Garmin Navigatie
GeoServer GeoServer Designed for interoperability, it publishes data from any major spatial data source using open standards.
GripPoint DCU Slagman.com GripPoint DCU biedt uw Brandweerkorpsen de meest geïntegreerde oplossing voor decentrale afhandeling van incidenten.
GripPoint Incidenten Slagman.com GripPoint brengt GMS-incidenten direct naar de juiste personen met GripPoint LiveIncidents.
Handboek App Vedebo.net Operationele informatievoorziening incl navigatie
Incident Management The Patient Safety Company (TPSC) De oplossing voor het melden en analyseren van (bijna-)incidenten en ARBO gerelateerde zaken. De oplossing ondersteunt het verbeterproces, waardoor risico’s voor patiënten & medewerkers worden
LCMS Instituut Fysieke Veiligheid LCMS staat voor Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).
LCMS Mobiel Instituut Fysieke Veiligheid LCMS Mobiel ondersteunt de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bij natuurbrandbestrijding
LiveOp Slagman.com De toekomst van informatievoorziening in het veld begint ongetwijfeld hier. LiveOp biedt de manschappen in het veld het meest effectieve instrument in real-time informatievoorziening.
LiveOP X LiveOP LiveOP vergroot de slagkracht van veiligheidsdiensten met innovatieve oplossingen die uitblinken in gebruiksgemak. Al onze producten komen tot stand met ondersteuning van ervaren mensen uit het veld.
LiveRecon LiveOP Het gemak en de effectiviteit waarmee de verkenningseenheden werken met LIVERECON, is betoverend.
ManualMaster ManualMaster Iedere stakeholder binnen en buiten uw organisatie heeft een eigen perspectief op de organisatie. Toch wordt een kwaliteitsmanagement systeem vaak maar vanuit één perspectief opgebouwd.
MapFish MapFish MapFish is a flexible and complete framework for building rich web-mapping applications. It emphasizes high productivity, and high-quality development.
MapInfo Pro Pitney Bowes Geo informatie
Moditech Moditech Rescue Solutions BV Operationele informatievoorziening incl navigatie
OBI Engage OBI4wan Zorg voor tevreden en loyale klanten met directe en persoonlijke klantenservice. Behandel conversaties via onder andere social media, live chat en messaging– en reviewplatformen.
OntruiMR Peutz Data B.V. Rekenprogramma "Opvang- en doorstroomcapaciteit" conform Regeling Bouwbesluit 2012 Peutzdata bv heeft het rekenprogramma ontruiMR op de markt gebracht, waarmee complete berekeningen confo
OVI-tool Instituut Fysieke Veiligheid GMS Incident Informatie. Wordt gebruikt om een koppeling tussen het GMS en LCMS te bewerkstelligen.
Pintegraal Peutz Data B.V. NEN 6068, brandoverslag rekenprogramma "Pintegraal" bevat de volgende functionaliteiten: - Reken- en beslismodel (Beheersbaarheid van brand) - Stralingsberekening (warmtestraling) - Wet M
Plotbord DBSS (Data Base Software Solutions) Plotbord levert operationele informatievoorziening (incl navigatie) en geeft inzicht in de voertuigstatussen van de eigen en omliggende kazernes (bijv. buiten dienst, ter plaatse etc.).
QGIS (QuantumGIS) QGIS Een vrij en open source geografisch informatiesysteem
Regiekamer Respond B.V. Dit procesmanagement systeem stelt een organisatie in staat om zowel dagelijkse processen als incidenten te managen, zodat de (imago)schade beperkt blijft.
Risico Indexkaart Natuurbrand (RIN) Nexpri
SAFETI-NL Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden
SafetyMaps Safety CT Systeem voor het opstellen van digitale planvorming (DBK). Beheer Digitale Bereikbaarheidskaart. Dekkingsplan en normtijden.
Sdu Chemiekaarten Online Sdu Applicatie die complete en actuele informatie geeft over veilig werken met chemische stoffen.
Simaoffice Simaoffice Operationele informatievoorziening incl navigatie
TomTom TomTom navigatie-, verkeersinformatie- en kaartproducten
TomTom truck TomTom Trucknavigatie
Vultijdenmodel Peutz Data B.V. Het programma "vultijdenmodel" kan de beschikbaarheid van vluchtwegen in grote brandcompartimenten worden bepaald.
Waze Waze Op community gebaseerde verkeers- en navigatie app
Wireless Information System for Emergency Responders (WISER) National Institutes of Health (NIH) WISER (Wireless Information System for Emergency Responders) is a system designed to assist emergency responders in hazardous material incidents.