Pakketten

Export to CSV
Search for software products

4 resultaten gevonden.

Naam Leverancier Beschrijving
Kaleidos Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw Viewer en database gevaarlijke stoffen
MixLab Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw MixLab is een softwaretoepassing die de indeling en het etiket bepaalt van een mengsel op basis van de samenstelling en dit zowel voor vaste, vloeibare en gasvormige producten als voor spuitbussen.
Product Risico Advies module Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw Door middel van het PRA-model kan u op een snelle en systematische manier de risico’s van chemische stoffen in uw onderneming in kaart brengen.
Visual Accident Perimeter Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) vzw Visual Accident Perimeter, of kortweg VAP, is een tool door BIG ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken van de spreiding bij het vrijkomen van een stof tijdens een incident. In de tool zijn t