360º processen

VirtualConsult

360º processen is een digitale omgeving waarin overheidsorganisaties zaaktypen vastleggen conform het Informatiemodel Zaaktypecatalogus (IMZTC, 2.x) van KING. Anders dan vergelijkbare producten in de markt, is 360º processen een open kennisplatform, gericht op samenwerking – binnen één organisatie of tussen meerdere organisaties – tijdens de ontwikkeling en het beheer van zaaktypen. Nagenoeg alle informatie die wordt vastgelegd in 360º processen is openbaar. Hiervoor zijn meerdere redenen: 1. overheidsorganisaties zijn steeds vaker ‘gebonden’ in een keten: denk aan het heffen van belastingen, het verstrekken van uitkeringen of het verlenen van vergunningen. Ketenpartners die elkaars zaaktypen kunnen bekijken, weten beter wat ze van elkaar mogen verwachten en begrijpen ‘de taal’ die de ander hanteert tijdens de uitvoering van zijn proces. 2. een – goed – zaaktype uitwerken is bepaald geen sinecure. Een béétje zaaktype bestaat al snel uit meer dan 100 objecten (statussen, rollen, objecten, informatieobjecten, resultaten, et cetera). 360º processen faciliteert het hergebruik van alle kennis die in de ontwikkeling van een zaaktype is gestoken en voorkomt zo dat elke individuele overheidsorganisatie het wiel opnieuw moet uitvinden. Hoewel elke 360º processen-omgeving een zelfstandige omgeving is die door één (of meer) organisatie(s) wordt gebruikt, vormen alle 360º processen-omgevingen tezamen een federatie die samenkomt op de 360º Overheid Marktplaats. Via die marktplaats kunnen overheidsorganisaties zaaktypen eenvoudig van elkaar overnemen en vervolgens op maat maken voor de eigen organisatie binnen de eigen 360º processen-omgeving. Het ‘hebben’ van zaaktypen is natuurlijk geen doel op zich. In vrijwel alle gevallen zal de uitvoering van het proces waarop het zaaktype betrekking heeft, worden ondersteund door een informatiesysteem, bijvoorbeeld een zaaksysteem/document management systeem of een backoffice-applicatie. Uiteraard is het mogelijk de in 360º processen vastgelegde zaaktypen te exporteren, zodat andere systemen ermee kunnen worden geconfigureerd.

Pakketversie Status Start distributie
- In gebruik 1-1-2018

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2018

Start test

1-1-2018

Start distributie

1-1-2018
Pakket geschikt voor (VeRA 2.0)Ingevuld door (1)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BPM-engine-component1 regio

Details pakketversie: 360º processen - - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Er zijn geen applicatiefuncties ingevuld.

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)